Vaša najčešća pitanja

Vaša najčešća pitanja FAQ

Help
Zabrinut sam zbog zaraze COVID – 19. Koliko zabrinut treba da budem?

Ovo pitanje postavljaju mnoge porodice u ovom momentu. Postoji veliki broj informacija u medijima o COVID – 19 koje mogu da zbune i zabrinu.

SZO napominje da, ukoliko živite u pogođenom području, moguće je da vi, ili neko iz vaše porodice, bude izložen novom korona virusu. Mnogi ljudi mogu imati samo blage simptome, naročito deca i adolescenti, ali postoje i ozbiljniji slučajevi koji zahtevaju kliničku negu. Oni sa blažim simptomima i dalje mogu biti prenosioci zaraze. To znači da je najbolji način da sačuvate vašu porodicu i zajednicu tako što ćete se pridržavati osnovnih mera predostrožnosti u vašem domu i van njega, a to su, između ostalog, dobra higijena ruku i respiratornog trakta. Takođe, obavezno se informišite i sledite savete lokalnih zdravstvenih zvaničnika u vezi sa ograničenjem okupljanja i putovanja.

Najažurnije savete SZO možete pronaći na sledećem linku:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

 

Dojim svoju bebu. Da li će se inficirati sa COVID – 19 ukoliko sam i ja inficirana? Šta mogu da učinim da zaštitim svoju bebu od infekcije?

Za nove roditelje dojenje može predstavljati brojne izazove, a posebno za to vreme može izazvati anksioznost. Ova tema nije najjasnija jer se saznanja menjaju svaki dan. Budite redovno informisani posećujući sajt SZO, za sve nove informacije. Važno je da za to vreme tražite savet od babice ili zdravstvenog radnika ukoliko osećate da se teško nosite sa situacijom.  Uz sve ostale preporuke, obezbedite da se vi, ili bilo koja druga osoba koja pomaže sa hranjenjem bebe, pridržavate istih pravila održavanja higijene ruku pre i posle rukovanja bilo kojim delom opreme za hranjenje, naravno i samim detetom.

Sve najažurnije savete SZO možete detaljnije pogledati ovde:

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding

 

Hranim moju bebu infant formulom i/ili hranom za bebe. Da li moja beba može da se inficira putem proizvoda?

U Nestlé-u se uvek pridržavamo striktnih procedura za higijenu i kontrolu sprečavanja prenosnih infekcija kako bismo obezbedili da sva naša hrana bude bezbedna za vašu porodicu. Tokom ovog zabrinjavajućeg perioda još jednom smo razmotrili naše protokole i uveli dodatne mere koje garantuju da obezbeđujemo bezbedne proizvode za vas i vaše dete. Vaša beba nije u opasnosti da se inficira sa COVID – 19 putem naše hrane za bebe ili formule. Ukoliko odlučite da hranite vašu bebu mlečnom formulom, važno je da se pridržavate pravila za održavanje higijene ruku. Budite sigurni da ste dobro oprali ruke, najmanje 20 sekundi koristeći sapun i vodu, pre manipulacije sa formulom ili flašicom, i pre nego što uzmete bebu, kako biste smanjili rizik širenja infekcije kontaktom. Takođe, pobrinite se da se svaka površina potencijalno kontaminirana pravilno očisti/dezinfikuje, i da se na odgovarajući način očisti ili steriliše oprema za hranjenje. SZO preporučuje da, ukoliko se ne osećate dobro da biste hranili bebu, ukoliko je moguće, zamolite nekog drugog da vam pomogne u aktivnostima hranjenja, ali se pobrinite da i oni poštuju iste higijenske protokole. U slučaju da vi, vaš partner ili drugi pomoćnik u hranjenju, dobijete kašalj ili druge respiratorne simptome, preporučuje se upotreba maske (ukoliko je dostupna) za vreme hranjenja bebe, kako bi se smanjio rizik širenja infekcije. Budite sigurni u to kako se bezbedno koristi i odlaže maska. Ukoliko niste sigurni kako se koristi posavetujte se sa zdravstvenim radnikom.

Sve najažurnije savete SZO možete detaljnije pogledati ovde:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

 

Da li bih trebala da sterilišem bočicu iako instrukcije za pripremanje to ne zahtevaju?

Da. SZO preporučuje da sva vaša oprema za hranjenje koju vaša beba koristi (uključujući bočice, cucle, čašice, činije, kašike), uvek mora biti očišćena i sterilisana ili dezinfikovana. Obavezno očistite svu opremu za hranjenje, prvo u vodi, a potom pravilno prokuvajte ili sterilišite opremu koja je otporna na visoku temperaturu - ili ukoliko nije, površine obrišite odgovarajućim rastvorom alkohola kako biste ih dezinfikovali. Ne brinite ukoliko niste sigurni šta da radite u vašoj specifičnoj situaciji, ali molimo vas porazgovarajte sa vašim doktorom, zdravstvenim radnikom ili babicom koji će biti u mogućnosti da vam pruže pogodan savet.

Sve najažurnije savete SZO možete detaljnije pogledati ovde:

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

Kako mogu zaštiti svoje dete od COVID – 19?

SZO je jasan sa tim da još uvek ne znamo dovoljno o COVID – 19 da bismo bili sigurni kako utiče na odojčad i decu različite starosne dobi, ali u celini je bilo manje prijavljenih slučaja kod mlađe dece i beba, nego kod starijih pojedinaca, pa izgleda da deca generalno nisu toliko pogođena ovom bolešću. Neki ljudi koji obole od ove bolesti mogu imati ozbiljnije simptome i može im se razviti zapaljenje pluća i ozbiljnije poteškoće prilikom disanja, međutim oni kojima su simptomi ozbiljniji su uglavnom starije dobi ili imaju druge zdravstvene poteškoće. Uprkos svemu, poznato nam je da sve starosne dobi potencijalno mogu da se inficiraju i razbole, i zbog toga je važno pridržavati se dodatnih mera predostrožnosti u vašem domu i načinu života, kako biste zaštitili vas i vašu porodicu, kao i one oko vas.

Informacija od SZO koja nam je trenutno dostupna je da se možemo inficirati sa COVID – 19 od strane drugih koji su inficirani ili dodirivanjem objekata i površina, a potom dodirivanjem očiju, usta ili nosa. Bolest se širi od osobe do osobe kapljicama iz nosa ili usta, koje se na druge osobe mogu preneti kašljanjem, kijanjem ili izdisanjem. Zbog toga što ove kapljice mogu pasti na površine i zadržati se neko vreme, pranje ruku i higijena respiratornog sistema je od ključnog značaja u sprečavanju širenja bolesti i štiti vas i vaše dete. Obavezno pre dodirivanja vašeg deteta, 20 sekundi perite ruke sapunom i vodom, što važi i za sve oko vas. Budite sigurni da se i vi, kao i svi oko vas, pridržavate dobre respiratorne higijene. To znači da ukoliko kašljete ili kijate pokrivate vaša usta i nos sa savijenim laktom ili maramicom. Iskorišćenu maramicu odmah bacite i obavezno operite ruke nakon toga.

Mala deca se mogu malo mučiti da sama operu ruke, a i bebama će biti potrebna vaša pomoć da to urade. Učinite da im to bude razigrani deo njihove dnevne rutine, naročito kada dolaze spolja, pre i nakon obroka, koristeći sapun i vodu, ili ukoliko to nije moguće, onda sredstva za čišćenje ruku na bazi alkohola.

Saveti SZO za efikasno pranje ruku mogu se pronaći ovde:

https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/

 

Ljudi se takođe mogu zaraziti sa COVID – 19 udišući kapljice direktno od druge osobe koja je zaražena virusom. Zato je veoma važno držati odstojanje od 1,5m od svakoga.

Da bi vaši mališani bili dodatno bezbedni tokom ovog perioda neophodno je da smanjite interakciju sa drugim ljudima koji su možda bolesni, što podrazumeva da ih ne vodite napolje, da se ne sastajete sa prijateljima i familijom, kao i da ne posećujete veća okupljanja. Važno je da se svako ko ima kontakt sa vašim detetom pridržava pravila za održavanje higijene ruku i respiratornog sistema. Ovo može biti izazovno neko vreme, ali pomaže da se smanji rizik prenošenja virusa. Takođe, potrudite se da pratite savete lokalne zdravstvene zajednice.

Sve najažurnije savete SZO možete detaljnije pogledati ovde:

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

Zaražen sam / imao sam kontakt sa nekim ko je zaražen sa COVID – 19. Šta mogu preduzeti da zaštitim svoje dete?

Ukoliko vi ili neki član domaćinstva pokazujete simptome COVID – 19 ili ste imali kontakt sa nekim kome je potvrđeno prisustvo COVID – 19, obavezno potražite medicinsku pomoć.

SZO savetuje jasan protokol kako da se smanji rizik prenošenja infekcije. Ukoliko ste zabrinuti da možda imate simptome COVID – 19  ili ste imali kontakt sa nekim obolelim od COVID – 19, najsigurniji način da vašu decu i članove porodice održite bezbednim je da smanjite kontakt sa njima i da održavate higijenu ruku i respiratornog sistema. Ovo je možda teško, ali je jako važno kako bi se ograničilo širenje infekcije koliko god je to moguće.

Ukoliko ste testirani i pozitivni na COVID – 19 i upućeni u kućnu izolaciju, važno je da sledite preporučeni protokol izolacije izdat od strane zdravstvenih stručnjaka i SZO. SZO-ovo uputstvo je: ostanak kod kuće i ograničen kontakt između vas i drugih članova domaćinstva. Preporučuje se da budete u posebnoj prostoriji koja ima dobru ventilaciju, dalje od drugih članova domaćinstva, uz obavezno održavanje higijene ruku i, koliko je god moguće, upotrebu medicinske maske i održavanje higijene respiratornog trakta. Ukoliko imate instrukcije da nosite masku, budite sigurni da razumete kako se koristi i kako se bezbedno odlaže. SZO takođe preporučuje upotrebu zasebne posteljine i pribora za jelo, koji se ne dele sa decom i drugim članovima domaćinstva, kao i da se sve potencijalno kontaminirane površine redovno čiste (koristeći rukavice i drugu zaštitnu opremu). Ukoliko niste sigurni šta da radite, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Sve najažurnije savete SZO možete detaljnije pogledati ovde:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/

 

Ukoliko vi ili neki član domaćinstva pokazujete simptome COVID – 19 ili ste imali kontakt sa nekim kome je potvrđeno prisustvo COVID – 19, obavezno potražite medicinsku pomoć. SZO savetuje jasan protokol kako da se smanji rizik prenošenja infekcije. Ukol

Briga o bolesnom detetu zna da bude izazov i u najboljim okolnostima. Normalno je u trenutnoj situaciji  biti delimično zabrinut i ukoliko dete pokaže bilo koje simptome bolesti, neophodno je potražiti medicinsku pomoć.

Ukoliko neko od vaše dece ima simptome COVID – 19, ili je imalo kontakt sa obolelim od COVID – 19, ili testiranima na COVID – 19, a koji su upućeni na kućno lečenje, neophodno je da se poštuje protokol izolacije izdat od strane zdravstvenih radnika i SZO. Ovo uglavnom podrazumeva ostanak kod kuće i ograničavanje kontakta između njih i drugih članova domaćinstva, osim određenog negovatelja. Preporučljivo je da oni imaju posebnu sobu koja je dobro provetrena, dalje od ostale dece, uz održavanje higijene ruku i respiratornog trakta. Dok starija deca koja su bolesna mogu da nose masku kako bi sprečila širenje infekcije. To nije preporučljivo za odojčad, jer kod njih maske mogu da budu slabo propusne za vazduh, mogu da budu neugodne, ili čak da predstavljaju opasnost ukoliko dete nije pod nadzorom. Ukoliko vam zdravstveni radnik preporuči masku, uverite se da je na pravilan način koristite i odlažete. SZO za inficiranu decu, takođe preporučuje upotrebu zasebne posteljine i pribora za jelo, koji se ne dele sa ostalim članovima domaćinstva i koji se nakon upotrebe čiste. Važno je da se pomogne celoj porodici koja se bori sa ovim virusom i zbog toga predstavljamo nekoliko korisnih saveta SZO, kako bi porodica prebrodila ovo stresno vreme. Razgovarajte sa svojim lekarom ili savetnikom ukoliko se osećate preopterećeno.

 

Kašljem. Da li je potrebno da nosim masku kako bih zaštitio/la svoju bebu?

Ukoliko kašljete ili kijate preporučljivo je da nosite masku kada ste u dodiru sa bebom i kada je hranite. Ukoliko koristite masku, neophodno je da znate kako se pravilno koristi i odlaže, i se pridržavate pravila održavanja higijene.

U nastavku je sveobuhvatan vodič SZO kako se pravilno koristi i odlaže maska, kao i kada je neophodno nositi masku.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Da li proizvodi sa probioticima mogu da pomognu da se ojača dečiji imuni sistem?

Ne poznajemo dovoljno virus COVID – 19 da bismo bili sigurni u zaštitne benefite probiotika ili drugih suplemenata koji poboljšavaju imuni sistem, ali znamo da inače probiotici generalno pospešuju zdravlje imunog sistema.

Da li se moje dete može zaraziti sa COVID – 19 namirnicama životinjskog porekla kao što su meso ili jaja?

SZO navodi da su Corona virusi velika familija virusa koji su česti kod životinja. Ponekad, kao što je slučaj sa COVID – 19, ljudi se mogu zaraziti ovim virusima i oni se mogu širiti među ljudima. Mogući životinjski izvori COVID - 19 još uvek nisu potvrđeni, ali mi uvek preporučujemo dobru praksu za bezbednost hrane u svako vreme. Rukovanje sirovim mesom, mlekom, termički neobrađenim jajima i životinjskim organima, treba da bude takvo da se izbegne kontaminacija sa drugom termički obrađenom ili neobrađenom hranom, kao i da se izbegava termički neobrađena hrana životinjskog porekla. Takođe, imajte praksu održavanja higijene ruku kada pripremate takvu hranu i izbegavajte da dodirujete oči, usta i nos. Uvek pazite da koristite različiti pribor za termički obrađenu i neobrađenu hranu.

Sve najažurnije savete SZO možete detaljnije pogledati ovde:

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

Koliko dugo COVID- 19 može da preživi na površinama?

Još uvek ne znamo tačno koliko dugo COVID – 19 može da preživi na različitim površinama, ali u SZO veruju da varira od nekoliko sati do nekoliko dana, u zavisnosti od okolnosti (npr. tip površine, temperatura ili vlažnost vazduha u okolini i sl.). Zbog toga je važno da se dobro očiste sve površine koje mogu biti kontaminirane, da se održava higijena ruku i da se izbegava dodirivanje očiju, usta i nosa, koji mogu biti ulazna vrata infekcije.

Sve najažurnije savete SZO možete detaljnije pogledati ovde:

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

Da li je bezbedno kod kuće primiti paket/porudžbinu?

Mnogi od nas su počeli da poručuju više hrane i dnevnih potrepština nego ranije kako bi izbegli izlazak u spoljnu sredinu. Prirodno, kao porodica se možemo osećati zabrinuto da ti paketi mogu uneti virus u naš dom. Sve u svemu, SZO smatra da je bezbedno primati pakete sa područja pogođenim COVID – 19 i veruje da je mala verovatnoća da će zaražena osoba kontaminirati paket, odnosno, da ćemo uneti virus preko paketa koji je putovao i bio izložen različitim uslovima i temperaturama. Pored toga, uvek je mudro dobro oprati ruke nakon rukovanja sa paketom.

Sve najažurnije savete SZO možete detaljnije pogledati ovde:

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

Gdje mogu kupiti Nestlé proizvod?

Prije svega, hvala vam na interesu. NAN mlijeka možete kupiti u svim većim trgovačkim lancima i drogerijama (Konzum, Spar, Lidl, Plodine, dm, Bipa, Mueller…).

Mogu li dobiti besplatne uzorke?

Trenutno nemamo promotivne uzorke niti poklone za bebe koje bismo vam mogli poslati, ali vas svakako pozivamo da nas i dalje pratite na Facebook stranici, jer često organiziramo nagradne natječaje u kojima možete osvojiti lijepe nagrade.

Mogu li od vas naručiti proizvode?

Proizvod ne možete direktno kupiti od nas, ali molimo vas da kontaktirate naš besplatni Info telefon za potrošače 0800 600 604, pa će vam kolege pronaći najbliže prodajno mjesto u (grad).

Koja je cijena proizvoda?

Nestlé Adriatic preporučuje maloprodajne cijene za svoje proizvode, no nema nikakav utjecaj na njihovo formiranje u maloprodaji što je isključivo samostalna odluka pojedinog trgovca pa se cijene mogu razlikovati. Molimo vas da točnu i konačnu informaciju o cijeni provjerite kod željenog trgovca.

Koja je razlika između NAN® OPTIPRO® i NAN® PRO®?

Došlo je do promjene isključivo u pakiranju (način otvaranja kutije) i imenu proizvoda (iz NAN PRO u NAN OPTIPRO), a sam sastav, odnosno receptura proizvoda, ostala je ista.

Koji je vremenski rok za konzumaciju nakon pripreme?

Preporučamo da pripremljeni NAN bebica konzumira u roku sat vremena.

Zašto su različita pakiranja (koje je novije)?

Od kada su na domaćem tržištu, Nestlé NAN® COMFORTIS® mliječni pripravci promijenili su dizjan pakiranja. Kako izgledaju aktualna pakiranja, možete pogledati na poveznici: https://www.nestlebabyandme.hr/hr/nestle-nan-comfortis.

Ako će vam biti potrebne dodatne informacije oko naših proizvoda, pozivamo vas da nam se javite na besplatni Info telefon za potrošače 0800 600 604, radnim danom od 8:30 do 16:30, rado ćemo vam pomoći.

Gdje čuvati NAN® nakon otvaranja?

Proizvod je nakon otvaranja potrebno čuvati na suhom i hladnom mjestu, međutim, frižider je prehladno mesto. Bitno je da proizvod nije na direktnoj svjetlosti koja bi dodatno zagrijavala limenku, što znači da će ormarić u kuhinji biti dobar izbor, ako u kuhinji nije prevruće. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica, slobodno nam se javite, rado ćemo vam pomoći.

Zašto nema Nestlé proizvoda?

Temeljem strateške odluke o fokusu na mliječne formule za dojenčad, odlučili smo prekinuti distribuciju ovih proizvoda te više nisu dio našeg asortimana.
U slučaju da imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na besplatni Info telefon za potrošače 0800 600 604, radnim danom od 8:30 do 16:30, rado ćemo vam pomoći.

Koja je razlika između proizvoda Nestlé Beba i NAN®?

Proizvodi Nestlé Beba i NAN su Nestlé brendovi. Brend Nestlé Beba za hrvatsko tržište distribuira njemačka trgovina Müller te Nestlé Adriatic ne upravlja recepturom navedenog proizvoda.

NAN proizvode za hrvatsko tržište distribuira direktno tvrtka Nestlé Adriatic koja osigurava da je proizvod u skladu sa svim lokalnim zakonskim regulativama.

Navedeni proizvod distribuira se na tržišta diljem Europe, poput tržišta Mađarske, Poljske i Grčke, gdje se navedeni proizvod može pronaći u jednakom sastavu kao i proizvod koji možete kupiti u Hrvatskoj. Sastav proizvoda se usklađuje s europskim zakonima i regulativom, te odražavaju visoke standarde kvalitete i sigurnost.
 

Search icon

Još niste pronašli ono što tražite?

Isprobajte našu novu pametnu potragu. Uvijek imamo nešto za Vas.